Stockholm Dialogue: Integrering av mänskliga rättigheter och miljö bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Den 12 juni möttes över hundra deltagare från 26 länder för att diskutera och utbyta erfarenheter om hur integrering av mänskliga rättigheter och miljö kan leda till en mer fredlig och hållbar utveckling samt hur det bidrar till att vi når de globala hållbarhetsmålen.