Snabbt växande städer kan ge dålig luft

I takt med att befolkningen ökar och städerna växer i Sverige ökar också risken för att stadsluften försämras. Men en ny studie som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket visar att en hållbar stadsutveckling med strategisk placering av byggnader och vegetation kan avhjälpa problemet.