Sex av tio väljer alltid eller oftast bort plastkassen

Trenden håller i sig - dubbelt så många av Sveriges befolkning väljer bort plastkassen när de handlar idag, jämfört med juni 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Brodahl, verksamhetschef Håll Sverige Rent, 070-728 64 50, joakim.brodahl@hsr.se

Jon Engström, chef Återvinningsenheten Naturvårdsverket, 010-698 11 71, jon.engstrom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se