Rekordår för ripa i södra fjällkedjan

Årets ripinventeringar är klara och resultaten visar att det inte funnits så mycket ripa i södra fjällkedjan sedan inventeringarna startade 1996. Även i norr pekar det uppåt med en bättre föryngring än väntat.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Dadell, länsstyrelsen Jämtland, 010- 225 30 60, tommy.dadell@lansstyrelsen.se

Torleif Eriksson, länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 44 25, torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

Nicklas Tuorda, länsstyrelsen Norrbotten, 010-22 55 466, nicklas.tuorda@lansstyrelsen.se

Urban Gunnarsson, länsstyrelsen Dalarna, 010-225 50 330, urban.gunnarsson@lansstyrelsen.se

Maria Hörnell-Willebrand, Naturvårdsverket, 010-698 10 46, maria.hornell-willebrand@naturvardsverket.se