Övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur utökas

Övervakningen av chronic wasting disease (CWD), avmagringssjuka hos hjortdjur, utökas under hösten. Sedan 2016 har alla vuxna hjortdjur som skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion analyserats för CWD, utöver de djur som visat symptom på sjukdomen. Hittills har inga fall av CWD påvisats i Sverige. Nu påbörjas en mer omfattande övervakning som också ska inkludera trafikdödade djur och djur som kasseras på grund av sjukdom vid jakt och slakt.