Orsakar affärsmetoder inom frukt- och grönsakshandeln matsvinn?

En förstudie av affärsmetoder inom handeln med frukt- och grönsaker i Sverige visar inte på att olämpliga affärsmetoder är en stor källa till matsvinn inom den handeln.