Ny forskning 2018

I december beslutade Naturvårdsverket vilka forskningsprojekt som får pengar ur miljöforskningsanslaget 2017.