Naturvårdsverket polisanmäler ansökningar om stöd till elfordon

Naturvårdsverket gjorde den 20 augusti 2018 två polisanmälningar och stoppade i väntan på polisutredningen ett antal utbetalningar av de bidrag som privatpersoner kan söka för köp av elfordon och eldrivna utombordsmotorer