Naturvårdsverket lyfter utmaningen med perfluorerade ämnen i Östersjöns miljö

Naturvårdsverket har gjort en inventering av perfluorerade ämnen, PFAS, i Östersjöregionen. PFAS är miljöfarliga kemiska ämnen som används i till exempel brandskum och impregneringsmedel. En rad insatser föreslås för fortsatt arbete för att minska användningen av farliga ämnen i Östersjöområdet.