Naturvårdsverket inleder översyn av jakttider

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att regelbundet se över de jakttider som regleras av jaktförordningen, och vid behov föreslå förändringar. Därför inleder Naturvårdsverket nu en systematisk översyn av jakttiderna. Översynen ska mynna ut i ett förslag till regeringen som tar beslut om nya jakttider.