Naturvårdsverket ger bidrag till standardisering av förpackningar

Naturvårdsverket ger 400 000 kronor i bidrag till SIS, Swedish Standards Institut, för att förebygga avfall från förpackningar och främja plaståtervinning.