Naturvårdsverket ansöker om återkallelse av tillståndet för gruvan i Tapuli, Pajala

Idag blev det klart att Naturvårdsverket kommer att lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Umeå om återkallelse av tillståndet för Tapuli gruva i Pajala kommun. Naturvårdsverket anser att tillståndet är otydligt och att drift av gruvan kommer att påverka miljön på ett otillåtet sätt.