Naturhistoriska riksmuseet utsett till nationell koordinator för fjällrävsinventeringen

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) ansvarar från och med i år för koordinering av inventering av fjällräv i Sverige.