Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökningar om kalkbrytning i Bunge

Idag meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i de båda ansökningarna om täktverksamhet i Bunge på Gotland. Domstolen avslår båda ansökningarna.