Många saknar kunskap om problemet med invasiva främmande arter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter.

För ytterligare information, kontakta:

Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten 010-698 62 19, erland.lettevall@havochvatten.se

Inkeri Ahonen, projektledare invasiva främmande arter Naturvårdsverket, 010-698 14 81, inkeri.ahonen@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se