Klimatklivet stödjer innovation för minskade utsläpp

12 anläggningar som producerar biokol startar med stöd från Klimatklivet. Biokol är ett sätt att minska koldioxiden som redan finns i luften och är ett exempel på nya lösningar som nu etableras i större skala. En annan ny teknik som får stöd från klimatklivet är biodrivmedel från lignin.