Invasiva trädgårdsarter med störst risk för biologisk mångfald – 5 kända och 5 nya

ArtDatabanken har riskklassificerat främmande arter utifrån vilken påverkan de kan ha på biologisk mångfald i Sverige. Bland trädgårdsväxterna är det parkslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros och jättebalsamin som idag är största hotet, men snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogklematis kan bli lika problematiska.