Inga hybrider bland svenska fjällgäss

Det finns inga tecken på inslag av bläsgåsgener i den svenska fjällgåspopulationen. Det slår Naturhistoriska riksmuseet fast i en DNA-analys av svenska, norska och ryska fjällgäss som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.