Friluftslivet som öppna data

Nu blir det lättare för besökare i Sveriges skyddade områden att se vilka leder och anordningar som finns i området. Informationen presenteras i kartverktyg hos Naturvårdsverket och alla länsstyrelser, samt som öppna data som är fria att använda i egna applikationer.