Fokus på unika och globalt viktiga arter och livsmiljöer i nordiska kustområden i ny rapport

De nordiska länderna lanserar på måndagen en gemensam rapport på den stora IPBES-konferensen i Medellín, Colombia. I forskningsstudien påpekas att den ekologiska statusen varierar mellan områden, den är god i nordöstra Atlanten och Bottenhavet, måttlig i Arkonabassängen och Öresund, men otillfredsställande i Östersjön och Finska viken.