Den svenska järvstammen växer

I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 97 till 124 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

För ytterligare information, kontakta:

Urban Johansson, handläggare Viltanalysenheten, 010-698 11 33, urban.johansson@naturvardsverket.se

Maria Hörnell Willebrand, chef Viltanalysenheten, 010-698 10 46, maria.hornell-willebrand@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se