DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider

Naturvårdsverket bidrar med 600 000 kronor till ett pilotprojekt i Västra Götaland för utveckling av DNA-analyser från lodjursspår i snö.

För ytterligare information, kontakta:

Linda Ersson, handläggare Viltanalysenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 49, linda.ersson@naturvardsverket.se

Mia Bisther, inventeringsansvarig stora rovdjur, Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-224 56 83

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se