DNA-analyser allt viktigare vid inventering av skandinaviska järvar

Inventeringar av stora rovdjur med hjälp av DNA är ett allt viktigare verktyg i övervakningen av rovdjursstammarna. Nu redovisar norska Rovdata resultaten från 2017 och 2018 års DNA-analyser av järv i Sverige, Norge och Finland.