Björnstammen i Sverige är stabil

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.