Bidrag till kartläggning av giftfri plaståtervinning

Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas 1000 000 kronor till kartläggning och analys av säkra metoder som leder till giftfri plaståtervinning. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast.