Naturvårdsverket ger bidrag för rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverken

Branschorganisationen Svenskt Vatten får 375 000 kronor för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast.