Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner

Nu och fram till 10 april 2018 kan kommuner – enskilt eller tillsammans – ansöka om bidrag för strandstädning hos Naturvårdsverket och få hjälp med upp till 90 procent av kostnaderna. En summa om 17 miljoner kronor är avsatt för detta under 2018.