Bättre dricksvattenledningar och minskat matsvinn; Nya pengar till innovationer

Naturvårdsverket ger drygt 20 miljoner till 16 innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

För ytterligare information, kontakta:

Müge Apaydin, handläggare Klimatklivsenheten, 010-698 15 90, muge.apaydin@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten, 010- 698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se