Använd plastkassar på rätt sätt

1 juni är det ett år sedan förordningen om plastkassar infördes. Många insatser har gjorts i handeln för att minska förbrukningen av plastkassar men olika budskap kring plastkassens miljöpåverkan kan göra det svårt för konsumenten att veta hur de ska bete sig.

För ytterligare information, kontakta:

Jon Engström, chef Återvinningsenheten, 010-698 11 77, jon.engstrom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se