72 miljoner till bättre vatten i kommunerna

Som en del av den treåriga satsningen på våtmarker beviljar Naturvårdsverket 72 miljoner till länsstyrelserna för LONA-projekt i kommunerna.