25 miljoner för att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten

Naturvårdsverket ger 25 miljoner kronor under 2018 till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten. Bidraget kan sökas av fastighetsägare, kommuner och företag med flera.

För ytterligare information, kontakta:

Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se