Ytterligare bidrag till sanering av Svärtträskgruvan i Västerbotten

Naturvårdsverket beslutar i dag att ge bidrag på ytterligare 33,4 miljoner kronor till efterbehandling av Svärtträskgruvan i Västerbotten. Projektet har sedan tidigare fått 70 miljoner kronor i saneringsbidrag, men Länsstyrelsen i Västerbotten har ansökt på nytt då saneringen blev mer omfattande än beräknat. Det nya bidraget fördelas mellan åren 2017-2020 och ska gå till täckning och efterkontroll.