Ny vägledning för ökad och säker återvinning

Naturvårdsverket vägleder nu om hur man kan öka materialåtervinningen utan risk för miljön och människors hälsa.