Ungefär lika många lodjur som i fjol

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1220 lodjur i Sverige. Populationen ligger därmed fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur.

För ytterligare information om inventeringsresultat, kontakta:
Mirja Lindberget, handläggare Viltanalysenheten, 010-698 13 78, mirja.lindberget@naturvardsverket.se

För ytterligare information om delegering, kontakta:
Carl-Johan Lindström, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 75, carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se