Två nya dataunderlag med information om värdefulla skogar

I arbetet med den nationella strategin för skydd av värdefulla skogar togs nya data fram. Vi publicerar dem nu i en rapport på Miljödataportalen eftersom de kan vara till nytta för en bredare användning. De data som finns tillgängliga gäller kontinuitetsskogar, skogliga värdekärnor och resultat från landskapsanalyser.