Två av Sveriges materialåtervinningsmål uppfylldes inte 2016

Under 2016 sattes runt 1,3 miljoner ton förpackningar på den svenska marknaden. Sextionio procent materialåtervanns. Det är en minskning med fyra procent jämfört med tidigare års undersökning. Två materialåtervinningsmål uppfylldes inte. Det visar en ny förpackningsrapport om materialåtervinningsstatistiken för 2016.