Äntligen! Nationell webbplats för svenskt miljöarbete nästan klar

Idag, den 30 maj, lanseras den första versionen av en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen, sverigesmiljömål.se, ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade arbetet och satsningen på att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.