Stort intresse för hur vargar räknas

Just nu pågår ett test av ett nytt sätt att räkna ut antalet vargar genom att samla in mer data. Eftersom arbetet är intressant för många vill Naturvårdsverket ge en nulägesbild.