Stort intresse för att driva lokala naturvårdsprojekt

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Ansökningar om LONA-bidrag för 2018 har ökat med nästan 100 procent jämfört med föregående år.