Skogsprojekt vann Hack for Sweden Award 2017

Efter 24 timmars hackande i eGovlabs lokaler i Kista stod enmanslaget Kornknut, bestående av Johan Marand, med sitt Project Skog som vinnare av Hack for Sweden Award. Han har utvecklat en tjänst som bland annat syftar till att uppmuntra allmänheten att förstå värdet av riktig svensk naturskog, samla artobservationer som hjälper till att skydda skog med hög bilologisk mångfald och skapa uppmärksamhet kring miljömålet Levande skogar.