Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö

Utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering visar både positiva och negativa resultat. Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö som har stor betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet. Samtidigt upplever intervjuade lantbrukare att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats.