Ökade klimatutsläpp under tredje kvartalet

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade under tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015. Ökningen kommer främst från kommersiella transporter och tillverkningsindustrin. En positiv faktor är att hushållens utsläpp har minskat för den aktuella perioden.