Nya dieselbilar fortsätter släppa ut för mycket kväveoxider

Ny statistik för utsläpp av luftföroreningar från personbilar visar att dieselbilar släpper ut betydligt mer kväveoxider än vad som tidigare varit känt. Detta har stor betydelse för kommande förslag om miljözoner och andra styrmedel för att minska hälso- och miljöpåverkan från trafiken.