Ny nationell strategi för skydd av värdefulla skogar

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har utvärderat och reviderat den nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategin ska vägleda arbetet med formellt skydd från och med 2017.

Kontaktuppgifter:

Jonas Nordanstig, projektledare Naturvårdsverket, 010–698 10 13

Bo Hultgren, projektledare Skogsstyrelsen, 033–48 25 20

Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, 0708-404 163

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, 036–35 94 30

Ulrika Lamberth, pressansvarig Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Malin Modh, presschef (vikarierande) Naturvårdsverket, 010–698 13 00