Ny kunskap om vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft är ett större problem för fladdermöss än vad som var tidigare varit känt. Samtidigt finns i dag mer kunskap om hur skadorna kan begränsas. Det framgår i Vindvals nya rapport "Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - uppdaterad syntesrapport 2017".