Nu lanseras en ny webbaserad lavinsäkerhetsutbildning

Varje vinter omkommer i genomsnitt två till tre svenskar i lavinolyckor i Sverige och utomlands. Allt fler skidåkare, snowboardåkare och snöskoterförare rör sig i lavinfarlig terräng. Flera aktuella undersökningar visar att många har bristfälliga kunskaper om lavinsäkerhet. Som ett led i utvecklingen av det svenska lavinsäkerhetsarbetet lanserar Naturvårdsverket i samverkan med flera aktörer en ny grundläggande webbutbildning: SVELAV Intro.