Naturvårdsverket föreslås ge bidrag till lätta elfordon

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalning av bidraget till privatpersoner. Hur ansökan till Naturvårdsverket och ska gå till och hur stödet kan följas upp är en av de saker som utreds just nu.