Många nya naturreservat och förbättrad tillgänglighet i värdefull natur

Över 270 beslut om statliga naturreservat, 63 mil förbättrad ledmarkering i fjällen och 1,7 miljoner besökare i naturum under 2016. Det är några av resultaten i den redovisning av 2016 års arbete med värdefull natur som Naturvårdsverket skickar till regeringen idag.