Klimatklivet laddar för fler eltransporter

37 nya lokala klimatinvesteringar får pengar från satsningen Klimatklivet. Inom flera sektorer byts fossila bränslen ut och utsläppen minskar. Många av de nya åtgärderna är sådana som underlättar för fler människor i hela landet att köra elbil.