Höga halter av växtskyddsmedlet imidakloprid trots förbud

Sedan 2013 är ämnet imidakloprid förbjudet att användas på grödor som är attraktiva för bin och andra pollinerare. Vid ett flertal provtagningsställen i jordbruksområden har för höga halter av ämnet imidakloprid uppmätts.